In het kort

De situatie

De bevolkingssamenstelling verandert. De verschillen tussen vraag en aanbod van woningen, bedrijventerreinen en voorzieningen groeien. Het spanningsveld tussen belanghebbenden wordt op scherp gesteld.

De vraag

Hoe worden deze overgangen voor iedereen inzichtelijk? Waar ligt de perfecte beleidsoplossing voor transities in uw regio?

De oplossing

De transitieatlas is een interactief instrument dat steden en regio’s helpt de effecten van beleidskeuzes duidelijk te maken en om met alle partijen tot het beste besluit te komen. Dit met o.a. behulp van:

  • Visueel, inzichtelijk scenariodenken en kansenkaarten
  • Real time kosten-baten analyses en businesscases
  • Constructieve discussie aanwakkeren en inspiratiebijeenkomsten